CHUYỆN CÂY SẦU RIÊNG

Bùng nổ diện tích sầu riêng ở Đồng bằng sông Cửu Long, vui hay buồn?

LỤC TÙNG  –  Thứ hai, 25/07/2022 19:27 (GMT+7)

Chỉ trong 10 năm, diện tích trồng sầu riêng ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long đã tăng trên 300%.

Leave Comments

0973013939
0973013939