TRÁI CAM SỐNG LẠI

Cam Sành Vĩnh Long tăng giá trở lại

TẠ QUANG  –  Thứ bảy, 18/02/2023 15:16 (GMT+7)

Vĩnh Long – Đến thời điểm hiện tại, giá cam sành ở tỉnh Vĩnh Long đã tăng giá trở lại từ 1.000 – 2.000 đồng /kg (tức là, loại thấp trước đó có giá 2.000 đồng thì giờ đã lên 3.000 đồng; 5.000 đồng thì đã lên 6.000 đồng,… thậm chí còn cao hơn).

Leave Comments

0973013939
0973013939