• GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU

Lời Ngỏ:

    – Công ty En Jajan đã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường trên 15 năm.

    – Đội ngủ cán bộ chủ chốt có bề dầy kinh nghiệm trên 20 năm.

    – Đối tác của công ty là các doanh nghiệp trong và ngoài nước như: HSC Agro, Thiennong , P.V.S, Nhật Bản, Ấn Độ, Thái Lan, Trung Quốc, …

    – Chúng tôi liên kết chặt chẽ với một số viện nghiên cứu và trường đại học trong cùng lĩnh vực hoạt động.

    – Với phương châm hành động “ PHỤNG SỰ LÀ CHÍNH

 

Chân Trọng Cảm Ơn

Giám Đốc

0973013939
0973013939